News & Views

Anna Hovstadius and Sarah Ek’s Article in Dagens Juridik

8 April 2020

Anna Hovstadius and Sarah Ek's article  ”Covid-19 och kontroll av företagskoncentrationer” was published in Dagens Juridik (available only in Swedish).

Article: ”Covid-19 och kontroll av företagskoncentrationer”