News & Views

Webinar | Corporate Counsel Academy | 12 May 2020

28 April 2020

The webinar will be held in Swedish. Please find a more detailed description of the webinar below.

Varmt välkommen till den sjätte och sista delen av Corporate Counsel Academy - Om tvisten kommer. 

Tisdagen den 12 maj 2020 träffas vi digitalt för att lyssna på när David Ackebo, Partner i vårt Dispute Resolution team, berättar om vad man bör tänka på om man hamnar i en tvistesituation.

Att hamna i en konflikt, och i synnerhet i en rättslig tvist är något de flesta bolag vill undvika. Många gånger går det att komma överens på ett tidigt stadium men ibland krävs att ett rättsligt förfarande inleds, och i värsta fall att tvisten slutligt avgörs av skiljenämnd eller domstol. Stora värden och relationer stå på spel och är beredskapen på bolaget verkligen god? Vilka grundläggande ”do’s and dont’s” kan vara bra tänka på som bolagsjurist om bolaget hamnar i en tvistesituation. Vi tittar på vad som kan vara bra att tänka på redan från början i en avtalsrelation för att vara bättre rustad om en konfliktsituation skulle uppstå.

Skicka din intresseanmälan till josefine.mollersten@hannessnellman.com. Vi kommer i efterhand att skicka det inspelade webbinariet till alla som registrerat sig.

När: Tisdagen 12 maj 2020 kl. 09:00 - 09:45.

Varmt välkommen!