News & Views

Molntjänster i fyra olika smaker

7 March 2019

This event will be held in Swedish.

Allt du behöver veta om juridiken kring molntjänster

Under våren arrangerar Hannes Snellman ett antal frukostseminarier på temat: juridiken kring molntjänster. Respektive seminarie har en särskild inriktning så att var och en kan välja det tillfälle som bäst passar de frågor och utmaningar som finns inom just din verksamhet. 

Tillfälle 1 Myndigheter i molnet har inriktning mot användning av molntjänster inom de allmänna och rekommenderas till dig som arbetar på myndighet, kommun eller annan offentlig verksamhet. Tillfälle 2 Finans och försäkring i molnet behandlar de krav och regler som gäller för användning av molntjänster inom finans- och försäkringsbranschen. Om du är på leverantörssidan kommer du få en bättre förståelse för kundens avtalskrav om du kommer och lyssnar på Tillfälle 3 Leverantörer i molnet. Under vårt sista Tillfälle 4 Köp av molntjänster pratar vi om inköp och användning av molntjänster ur ett mer allmänt legalt perspektiv. 

Välj det tillfälle som passar dig bäst

Under samtliga pass tar vi upp aktuella frågor vid avtal om molntjänster såsom legala risker, lagring av personuppgifter och överföring av personuppgifter till tredje land utifrån GDPR:s krav, inlåsningseffekter och informationssäkerhet samt effekter av Brexit. 

Seminarieserien vänder sig i första hand till bolagsjurister men är även lämplig för IT-chefer, CTO, CIO, inköpare av IT och upphandlare i företag och organisationer som behöver förhålla sig till juridiken inför sin resa ut i molnet. 

Huvudföreläsare är Anna Ribenfors och Caroline Sundberg som tillsammans har över 30 års erfarenhet av IT-rätt med stort fokus på komplexa leveransavtal kopplade tillo IT-produkter och tjänster. 

Skicka gärna din anmälan till josefine.mollersten@hannessnellman.com. 

Varmt välkommen!

Tillfälle 1 - Myndigheter i molnet | 27 mars 2019 kl. 08:30-10:00

Vi kommer under detta första tillfälle beröra följande frågor: Kan offetlig sektor verkligen använda molnet för sin verksamhet och vad innebär Esams uttalande om molntjänster? Hur ska man tolka krav i arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen vid molntjänster och vad säger den nya säkerhetsskyddslagen? Hur ska en myndighet hantera sina specifika krav gentemot leverantören?

Tillfälle 2 - Finans och försäkring i molnet | 11 april 2019 kl. 08:30-10:00

Här besvarar vi frågor som: Kan banker och försäkringsbolag använda molnet och samtidigt uppfylla branschens regulatoriska krav? Vilka särskilda krav gäller för bank-/försäkringsbranschen och hur ska man hantera dessa mot leverantören och vad säger EBA:s nya "Outsourcing Guidelines"?

Tillfälle 3 - Leverantörer i molnet | 25 april 2019 kl. 08:30-10:00

Här får du svar på bl.a. följande frågor: Varför är kunderna så krävande egentligen, och vilka särskilda krav är viktiga för offentlig sektor och för kunder inom finans-/försäkringsbranschen? Hur kan man bemöta "krävande kunders" krav och vad är egentligen en rimlig hantering och fördelning av ansvar under avtalet?

Tillfälle 4 - Köp av molntjänster | 8 maj 2019 kl. 08:30-10:00

Sist men inte minst: Vad är det som är så speciellt med molnet och att köpa dessa tjänster? Vad är egentligen skillnaden på privata och publika molntjänster och är inte molntjänster samma sak som en "tjänstefierad" produktleverans (XaaS)? Finns det standardavtal? Vad ska vi som kund särskilt tänka på innan vi flyttar till molnet och vilka är de senaste trenderna? Vi kommer även särskilt djupdyka i frågan kring fördelning av ansvar och ansvarsbegränsingar i molntjänstavtalet.