News & Views

Företagshemligheter | 19 September 2018

31 August 2018

The event will be held in Swedish.

Välkommen till del II av Hannes Snellmans populära seminarieserie om företagshemligheter – introduktion till nya lagen om företagshemligheter.

Kom och ät frukost med oss och hör våra experter inom arbetsrätt, Jenny Lundberg och Josephine Lindgren, berätta om företagshemligheter från ett arbetsrättsligt perspektiv. 

I samband med att betydelsen av att skydda företagshemligheter ökar aktualiseras frågor om arbetsgivarens möjligheter att skydda sig mot angrepp genom bestämmelser i anställningsavtal. Att intresset av att skydda företagshemligheter i förhållande till sina anställda har blivit mer centralt framgår bland annat av att konkurrensbegränsande klausuler har blivit vanligare i anställningsavtal samtidigt som tvister beträffande företagshemligheter och illojalitet tar allt större utrymme i Arbetsdomstolen. Samtidigt som begränsande klausuler i anställningsavtal är ett verktyg för att hindra spridning av företagshemligheter vet vi att klausulerna ofta inte får fullt genomslag i domstol. För att skydda verksamheten på bästa sätt är det därför oerhört viktigt att ha kännedom om hur begränsande klausuler i anställningsavtalen bör utformas för att få genomslag samt vilka andra åtgärder arbetsgivare kan vidta för att skydda företagshemligheter i anställningsförhållanden. 

I vårt andra seminarium i seminarieserien om företagshemligheter kommer vi att diskutera dessa frågor samt andra arbetsrättsliga aspekter av skyddet mot spridning av företagshemligheter.

När: Onsdagen den 19 september 2018, kl. 08:45 – 09:45. Frukost serveras från kl. 08:15.
Var: Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. 

Anmäl dig senast den 14 september via e-mail till josefine.mollersten@hannessnellman.com

Varmt välkommen!