News & Views

The Commission Proposes Temporary State Aid Rules to Mitigate the Economic Impacts of the Russian Attack (Available in Finnish)

15 March 2022

Authors: Mikko Huimala, Meri Dahlqvist, and Susanna Kyllöinen

Komissio ehdottaa tilapäisiä valtiontukisääntöjä Venäjän hyökkäyksen taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi 

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on merkittäviä vaikutuksia monille EU:ssa toimiville yrityksille, minkä takia Euroopan komissio on laatinut ehdotuksen tilapäisistä kriisitilanteen valtiontukisäännöistä, joilla tuettaisiin erityisesti niitä yrityksiä ja aloja, joihin meneillään olevalla sodalla on merkittäviä vaikutuksia.

Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan, jonka mukaan tukea voidaan myöntää EU:n taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen. Kilpailupolitiikasta vastaavan komissaarin Margrethe Vestagerin mukaan EU on valmis hyödyntämään kaikkea valtiontukivälineistön tarjoamaa joustavuutta meneillään olevassa tilanteessa.

Komission ehdottomat tukimuodot

Komission ehdotusluonnos antaisi jäsenmaille mahdollisuuden:

  • Myöntää tilapäinen maksuvalmiustuki kaikille kriisin koettelemille yrityksille. Tuki voitaisiin myöntää takauksina ja tuettuina lainoina.
  • Myöntää poikkeuksellisen korkeista kaasun ja sähkön hinnoista aiheutuviin lisäkustannuksiin tukea missä tahansa muodossa, esimerkiksi rajoitettujen avustusten muodossa, jolloin energian hinnan nousu korvattaisiin osittain yrityksille ja erityisesti energiaintensiivisille yrityksille.

Tuet olisivat vaikeuksissa oleviksi yrityksiksi katsottavien yritysten käytettävissä. Venäjän määräysvallassa olevat ja pakotteiden kohteena olevat yhteisöt jätettäisiin tukien ulkopuolelle.

Ehdotus täydentää jäsenmaiden olemassa olevaa mahdollisuutta myöntää tukea poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi (SEUT 107 artiklan 2 kohdan b alakohta). Jäsenmaat voivat jo nyt lieventää Venäjän hyökkäyksen suoraan aiheuttamia vahinkoja ja tiettyjen talouspakotteiden tai muiden rajoittavien toimenpiteiden suoria vaikutuksia.

Jäsenvaltiot voivat nyt kommentoida komission ehdotusluonnosta

Komission ehdotusluonnos on lähetetty jäsenvaltioiden kommentoitavaksi. Kommentteja on pyydetty esimerkiksi tukien enimmäismääriä ja niiden ehtoja sekä energiaintensiivisten yritysten määritelmää koskien.

Komissio arvioi jäsenmaiden vastaukset ja viimeistelee sen jälkeen kantansa uusiin tilapäisiin valtiontukisääntöihin. Prosessin tarkemmasta aikataulusta ei toistaiseksi ole tietoa.

More News