News & Views

Klaus Ilmonen interviewed by Kauppalehti on Minority Shareholder Influence (in Finnish)

Article available only in Finnish.

Kauppalehti 19 August 2016