News & Views

Webinar on Corporate Criminal Liability | 28 April 2021

21 April 2021

The webinar will be held in Finnish. Please find a more detailed description of the webinar below.

Tuntematon tekijä

Rikosvastuu tuntuu yritykselle vieraalle – ja onkin sitä. Muuttuuko tilanne, kun yhtälöön lisätään tuntematon tekijä?

Rikos yrityksessä ja siitä aiheutuva mahdollinen rangaistusvastuu on yrityksille kriittistä ja aiheuttaa haittaa yrityksen toimintaedellytyksille. Ymmärrätkö, millaisin edellytyksin yritys voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen? Mitä yrityksessä tulee ottaa huomioon yhteisövastuun välttämiseksi? Miten yhteisösakkoa on sovellettu käytännössä ja miltä tulevaisuuden kehityssuunnat näyttävät? Webinaarissa keskustelemme juuri näistä asioista.

Tervetuloa Hannes Snellmanin Tuntematon tekijä -webinaariin keskiviikkona 28.4.2021 klo 10.00 - 10.45. Webinaarissa kerromme yhteisösakon nykyisestä soveltamiskäytännöstä sekä sen mahdollisista kehityssuunnista. Lisäksi nostamme esiin joitain viimeaikoina huomiota herättäneitä oikeustapauksia.

Ilmoittauduthan webinaariin sähköpostitse Emilia Lanulle, emilia.lanu@hannessnellman.com.