News & Views

ESG in Contracts – Requirements, Monitoring, and Risk Management | 6 November 2023

23 October 2023

The event will be held in Finnish. Please find a more detailed description of the event below.

ESG sopimusketjussa – vaatimukset, valvonta ja riskien hallinta

Euroopan komissio julkaisi 23.2.2022 ehdotuksen direktiiviksi yritysten huolellisuusvelvoitteesta. Direktiivin tavoitteena on edistää yritysten kestävää ja vastuullista toimintaa globaaleissa arvoketjuissa sekä ankkuroida ihmisoikeuksien ja ympäristön suojelu osaksi yritysten toimintaa ja hallintotapaa. Direktiivin lopullisesta sisällöstä ja ulottuvuudesta kiistellään yhä EU-lainsäätäjien välisissä kolmikantaneuvotteluissa. Neuvotteluratkaisua toivotaan ensi vuoden alkuun, mikä mahdollistaisi direktiivin voimaan tulon vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Direktiivin tultua voimaan, jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään, minkä jälkeen säännösten soveltaminen alkaisi ensivaiheessa direktiivin soveltamisalassa oleviin suurimpiin yrityksiin.

Vaikka direktiivin lopullinen muoto on vielä osittain epäselvä ja sen soveltamisen alkamiseen matkaa, sen keskeiset elementit ovat tiedossa ja mahdollistavat valmistautumisen aloittamisen yrityksissä. Yksi näistä on vastuullisuusvaatimusten huomiointi yritysten sopimusketjuissa. Mitä yritysten tulee edellyttää yhteistyökumppaneiltaan niiden välisissä sopimuksissa täyttääkseen omat huolellisuusvelvoitteensa? Mihin ne voivat suostua, kun niiden yhteistyökumppanit tarjoavat sopimusehtoja hyväksyttäviksi sellaisinaan? Millaista valvontaa ehtojen noudattamisen todentaminen edellyttää? Kuka vastaa ja kenelle, jos sopimusketjussa ilmenee ESG-rikkomuksia ja miten vastuuta voi pyrkiä rajaamaan?

Tervetuloa keskustelemaan näistä aiheista vieraspuhujiemme ja Hannes Snellmanin asiantuntijoiden johdolla ESG-seminaarisarjamme seuraavaan tapahtumaan maanantaina 6.11.2023 klo 8.30–10.00. Ilmoittauduthan tilaisuuteen sähköpostitse Emilia Lanulle, emilia.lanu@hannessnellman.com. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

More News