News & Views

Do you work within HR? We will discuss the most common labour law issues at our upcoming seminar | 22 May 2019

29 April 2019

This event will be held in Swedish.

Jobbar du inom HR? Vill du ha svar på de vanligaste arbetsrättsliga frågorna?

Varmt välkommen på arbetsrättsligt frukostseminarium där vi kommer att prata om de allra vanligaste frågorna som vi får från de företag vi samarbetar med. Visst spelar bransch, företagens storlek och profil roll men det finns ofta gemensamma frågor som aktualiseras för de flesta organisationer som har anställda. Vi kommer bland annat att beröra hantering av anställda som inte presterar enligt förväntningar, de svåraste bestämmelserna i anställningsavtalet och personuppgiftsfrågor ur ett HR-perspektiv. 

Seminariet avslutas med en öppen frågestund där du har möjlighet att ställa frågor om, och delta i diskussioner kring, även andra arbetsrättsliga frågor som är aktuella inom HR. 

När: Onsdagen 22 maj 2019, kl. 08:45-09:45. 
Frukost serveras från 8:30.

Var: Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm.

Föreläsare: Specialist Partner Jenny Lundberg och Associate Josephine Lindgren 

Skicka din anmälan till josefine.mollersten@hannessnellman.com senast den 16 maj 2019

Välkommen!