News & Views

General Court Overturns Commission's Desicion: Apple Did Not Receive Illegal State Aid From Ireland (Available in Finnish)

11 August 2020

Author: Meri Vanhanen

Yleinen tuomioistuin kumosi komission päätöksen: Apple ei saanut laitonta valtiontukea Irlannilta

Valtion yrityksille myöntämät tuet ovat Euroopan unionissa lähtökohtaisesti kiellettyjä. Julkinen tuki voi antaa yritykselle sen kilpailijoihin verrattuna valikoivaa etua, joka vääristää kilpailua. Tukimuodolla ei ole tuen sallittavuuden kannalta merkitystä, ja esimerkiksi yrityksille myönnetyt verohelpotukset voivat olla kiellettyä valtiontukea.

Tähän liittyen teknologiayhtiö Apple saa ainakin hetkellisesti huokaista helpotuksesta, sillä Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumosi 15. heinäkuuta 2020 päätöksen, jolla Euroopan komissio oli katsonut Irlannin Applelle myöntämien veroetujen olleen laitonta valtiontukea (yhdistetyt asiat T-778/16 ja T-892/16). Komission vuonna 2016 antaman päätöksen mukaan Apple oli saanut perusteetonta veroetua Irlannilta jopa 13 miljardin euron arvosta.

Komission mukaan Irlannin antamissa veropäätöksissä hyväksyttiin voittojen sisäinen kohdentaminen Applen kahden Irlantiin rekisteröidyn yhtiön sisällä keinotekoisella tavalla, jolle ei ollut talouteen liittyvää perustetta. Voitot tulisi komission mukaan kohdentaa samaan yritysryhmittymään kuuluvien yritysten tai saman yrityksen eri osien välillä taloudellisia tosiasioita vastaavasti. Kohdentamisessa olisi noudatettava samaa linjaa kuin jos ne perustuisivat toisistaan riippumattomien yritysten välisiin kaupallisiin ehtoihin (ns. markkinaehtoperiaate). Näiden keinotekoisten järjestelyjen avulla Apple oli komission mukaan ilman perusteita maksanut huomattavasti vähemmän veroja kuin muut yritykset. Päätöksessään komissio vaati Irlantia perimään vuosien 2003–2014 välillä annetun lainvastaisen tuen Applelta takaisin.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin heinäkuisessa tuomiossaan, ettei komissio pystynyt oikeudellisesti riittävällä tavalla todistamaan Applen saaneen sellaista etua, joka tulkittaisiin kielletyksi valtiontueksi unionin valtiontukia koskevien sääntöjen valossa. Tuomioistuimen mukaan komissio saa tukeutua markkinaehtoperiaatteeseen selvittäessään, johtaako veropäätös laittoman edun saamiseen. Komissio teki kuitenkin nyt käsillä olevassa tapauksessa virheen katsoessaan Applen saaneen Irlannin tekemien veropäätösten seurauksena valikoivaa taloudellista etua.

Tuomion antamisen jälkeen komissio ilmoitti kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin johdolla harkitsevansa, ryhtyykö se jatkotoimiin asiassa. Käytännössä komissio voi valittaa asiasta seuraavaan oikeusasteeseen eli Euroopan unionin tuomioistuimeen. Mikäli näin tapahtuu, saadaan lopullinen ratkaisu asiaan vasta uuden tuomioistuinprosessin päätteeksi. Samassa yhteydessä komissio myös ilmoitti, että se tulee jatkossakin kiinnittämään huomiota yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun valtiontukien näkökulmasta.