Seminars

Information management (in Swedish)

26 April 2013

Hannes Snellman i samarbete med BJF bjuder in Bolagsjuristernas Förenings medlemmar till seminarium den 7 maj 2013

Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

EU-kommissionen har föreslagit en omfattande reformering av EU:s regler om data-skydd, bland annat för att stärka medborgarnas rättigheter på Internet. Antas förslaget kommer den nationella dataskyddslagstiftning som finns i respektive EU-land att ersättas med en förordning som blir direkt gällande lag i Sverige och övriga EU-länder.

Vi går igenom de centrala förändringarna i den nya förordningen och vad de praktiskt innebär för svenska företag och myndigheter och den eventuella påverkan på deras verksamheter.

Föreläsare
Managing Associate Jens Forzelius och Senior Associate Henrik Bergström

Tid
Tisdagen den 7 maj 2013, kl 9.00 - 11.00 (frukost och incheckning från kl 8.30)

Plats
Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm

Anmälan
Seminariet är endast öppet för Bolagsjuristernas Förenings medlemmar.