Seminars

Employment seminar, Helsinki - Summary

26 March 2010

The event was held in Finnish language.

Panoksena työsuhde
Työoikeusseminaari Hannes Snellmanilla 24.3.2010

”Työsuhdeasiat ovat teknisesti haastavia, sillä toimenpiteiden keskiössä on aina ihminen”.

Hannes Snellmanin työoikeusseminaarissa 24.3.2010 työoikeusasioista vahvan kokemuksen valossa puhuivat osakas Markus Bremer sekä senior associatet Johanna Haltia-Tapio, Nina Hakkarainen ja Anders Bygglin. Seminaarissa kuulijat saivat vinkkejä ja ohjeita henkilö- ja kollektiiviperusteisiin työsuhteenpäättämistilanteisiin sekä näkemyksiä siihen, miten työsuhteen päättymiseen liittyviin riita-asioihin on mahdollista valmistautua.

Pysy puikoissa päättämisprosessissa – Miten hallitset päättämisprosessin henkilö- sekä kollektiiviperusteisissa työsuhteen päättämistilanteissa

Johanna Haltia-Tapio ja Nina Hakkarainen kertoivat työsuhteen päättämistavoista sekä päättämistilanteissa huomioitavista asioista – niin juridisista, teknisistä kuin toimenpiteiden vaikutuksista yritykseen ja henkilökuntaan. Puheenvuoron aikana käytiin lyhyesti läpi työsuhteen erilaisia päättämistapoja ja niihin vaadittavia perusteita sekä itse prosessia konkreettisin esimerkein. Lisäksi käsiteltiin henkilöön perustuvaa irtisanomista sekä siihen liittyvän prosessin yksityiskohtia. Haltia-Tapio ja Hakkarainen kertoivat myös työsopimuksen päättämiseen liittyvistä sopimuksista yhtenä työsuhteen päättämisen vaihtoehtona, sekä siitä, millaisia edellytyksiä sopimuksen solmiminen vaatii ja millaisista asioista ei voida sopia.

Lähtikö lapasesta? – Miten voit reagoida ja valmistautua työsuhteen päättymiseen liittyviin riita-asioihin

Anders Bygglinin puheenvuoro sisälsi ”kymmenen käskyä” liittyen toimintaan ennen irtisanomista ja sen jälkeen – Bygglin toi seminaarin aiheeseen riitojenratkaisujuristin näkökulman tosielämän esimerkkien valossa. Kuulijoille tarjottiin kymmenen kohdan muistilista, miten riita-tilanteessa prosessi voidaan viedä mahdollisimman onnistuneesti läpi. Esityksessä painotettiin myös kommunikaation tärkeyttä sekä dokumentoinnin ja sen säilyttämisen merkitystä mahdollisissa riitatilanteissa.

Hannes Snellmanin työoikeuspraktiikan vetäjä Markus Bremer veti lopuksi yhteen tilaisuuden aikana kuullut puheenvuorot.

Archive