Seminars

Cloud Computing - praktisk vägledning ur ett kundperspektiv (in Swedish)

12 April 2013

Hannes Snellman i samarbete med BJF bjuder in Bolagsjuristernas Förenings medlemmar till seminarium den 18 april 2013

En av de mest omskrivna företeelserna på IT-marknaden för närvarande är Cloud Computing. En rad aktörer på leverantörssidan gör stora investeringar för att kunna erbjuda prismässigt attraktiva erbjudanden. Det finns stora fördelar med att använda sig av molntjänster. Det finns dock även risker som ett bolag som överväger att flytta sin miljö till en molntjänst måste ta ställning till. Utöver mer kommersiella risker i form av t. ex. säkerhetsaspekter finns en del legala hinder att beakta.

Vi sätter de juridiska aspekterna på molntjänster i fokus tillsammans med en sammanfattning av de krav en kund bör ställa på en molntjänstleverantör.

Föreläsare
Managing Associate Jens Forzelius och Senior Associate Henrik Bergström

Tid
Torsdagen den 18 april 2013, kl 9.00 - 11.00 (frukost och incheckning från kl 8.30)

Plats
Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm

Anmälan
Seminariet är endast öppet för Bolagsjuristernas Förenings medlemmar.

Archive