Jacob Frank

Title: 
Associate
Office: 
Stockholm
Mobile: 
+46 (0) 760 000 074
Language: 
English
Swedish

EXPERIENCE

Jacob works mainly in the field of dispute resolution. He has experience of both international arbitration and national litigation. Jacob has special knowledge of disputes concerning contract law. From time to time Jacob also assists our clients with contract review.

RECENT REFERENCES

 • Disputes regarding sales of goods

 • Disputes regarding joint ventures

 • Disputes regarding compulsory redemption

 • Disputes regarding share purchase agreements

EDUCATION AND PROFESSIONAL BACKGROUND

 • Associate, Hannes Snellman, 2017

 • Jur. kand. (LL.M), Uppsala University, 2017

 • Trainee, Hannes Snellman, 2016

 • Law student trainee programme, Hannes Snellman, 2015-2016

 • Trainee, Lindahl Law Firm, 2015

 • Trainee, Eversheds Law Firm, 2015

 • Part time job, Roschier Law Firm, 2014

 • Legal Advisor, Lawline, 2014

MEMBERSHIPS AND POSITIONS OF TRUST

 • Member of the Arbitration Association for Younger Lawyers at the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute (YAS)

PUBLICATIONS

 • Author, Svensk Juristtidning, 2017 Tillräknande av ond tro inom fullmaktsrätten — dags att se bortom behörigheten?"
 • Author, "The Securities Litigation Review: Sweden", third edition 06/2017, by "The Law Reviews"
 • Author, Dagens Juridik, 2017-03-15 ”HD klargör: grov vårdslöshet ingen självständig grund för att åsidosätta en ansvarsbegränsning.”

 • Author, Juridisk Publikation, 2/2016 s. 295 ”Leverantörers rätt till osålt varulager - är det dags att avskaffa den så kallade förfoganderegeln vid uppställt äganderättsförbehåll?”